Română (România)
Română (România)
English (en-GB)

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

MONTANA CÂMPENI SRL, în calitate de beneficiar, cod de identificare fiscală 25620490, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul  J01/420/2009, cu sediul în Orașul Câmpeni, strada Moților nr. 77, județul Alba, România, derulează începând cu data de 01.01.2024 proiectul cu titlul “ Crearea unei capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in cadrul S.C. Montana Campeni S.R.L. str Motilor Nr. 77, orasul Campeni, județul Alba” cod proiect 606, implementat la nivel național de către Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 6. Energie.

Valoarea totală a proiectului este de 5.352.938,11 lei cu TVA, respectiv 4.498.267,32 lei fără TVA din care:

3.361.500,00 lei fără TVA - Valoarea totală eligibilă

2.739.000,00 lei fără TVA - Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă

622.500,00 lei fără TVA - Valoarea eligibilă nerambursabilă din contribuția proprie a beneficiarului

1.136.767,32 lei – Valoarea neeligibilă

854.670,79 lei – Valoarea TVA

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea producției de energie din surse regenerabile prin utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei electrice, in particular prin realizarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile solare de 0.9 MW pentru producerea de energie electrica.Acesta contribuie la indicatorii de proiect prin cresterea capacitatii operaționale de producere a energiei din surse regenerabile, prin reducerea gazelor cu efect de sera prin inlocuirea consumului de energie produsa din surse poluante cu energia produsa printr-o capacitate de productie

neutra din punct de vedere al emisiilor cu gaze cu efect de sera, prin cresterea productiei brute de energie primara de surse regenerabile si prin cresterea producției totale de energie electrica din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile de 0.9MW oferta concurențială este 2.739.000,00 lei, 550.000 euro, 611.111,111 euro/MW

2. Protectia mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

3 Cresterea productiei brute de energie electrica din surse regenerabile solare

4 Cresterea productiei totale de energie electrica din surse regenerabile solare

Perioada implementării proiectului: 01.01.2024 – 31.12.2024

Date de Contact

Sorin Florin Salagean

0258 771 863

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Câmpeni 12 July 2024 23 °C